Opplev Smålensbanen

Den gamle jernbanestrekninga frå Kjenn til Sonsveien stasjon er under opprustning og blir ein flott turveg.

Vestby kommune har laga ei informasjonsbrosjyre om strekninga og kan lastast ned her (pdf) eller hentast hos mellom anna Skøiens Eftf og Hølen kafe.

Saka vart fyrst publisert hos Vestby Kommune 9. juli 2020

Hølensviadukten over Såna