Politisk folkemøte 29. august

Nysgjerrig på kva dei ulike politske partia har for tankar og planar om Hølen? Vil du fortelja listetoppane kva som er viktig for Hølen? Ver med og set dagsorden for dei neste fire åra.

Hølen og Såner vel inviterer til politisk folkemøte 29. august klokka 19 på Hølen Kafe.

I 2019 stiller 11 ulike parti til val i Vestby kommune. 11 ulike politiske platformer som kan, og vil, ha innverknad på Hølen og resten av kommunen på ulike måtar.

På folkemøtet vil listetoppane presentera sitt syn på saker som hørningar er oppteken av. Skule, SFO og barnehage i Hølen samt kollektivtilbodet er relevant. Utviklinga av Hølen i eit Vestbyperspektiv.

Send velet ein epost om saker DU vil skal takast opp på møtet.

folkemøte valet 2019