Presentasjon for posisjonen i Vestby Kommune

Arbeidet for å sikre at vi får tilbake skolen i Hølen går videre. Torsdag 26.1. holdt Inger Berge, Monica Fleisje og jeg (Truls Erik Johnsen) en presentasjon om Hølen og Hølen Skole på for-møte for posisjonen før formannsskapsmøte i dag (30.1). Inger tok Hølens historie og redegjorde for den innsatsen som ble gjort av lokalsamfunn og kommune fra tidlig nittitall av og fremover, Monica tok skole-/oppvekstsperspektivet og redegjorde dels for hvor viktig det er å ha skole i nærmiljøet og dels for viktighetene av samhandling mellom hjem og skole og jeg avsluttet med noen tanker om fremtidens Vestby og viktigheten av å utvikle lokalsamfunnene i kommunen – med vekt på langsiktige investeringer og identitetsskaping generelt og Hølen spesielt.

Jeg tror at vi på hver vår måte klarte å formidle den sterke identiteten og samholdet i Hølen som vi alle opplever. I ettertid har tilbakemeldingene vi har fått vært positive. Vi skal ha gjort en skikkelig bra jobb. Vi skal ha utfylt hverandre meget godt, og vi skal ha rørt ved følelsene. Det har også blitt kommunisert at vi gjorde en svært god markedsføring for Hølen og at vi selvfølgelig skal få skole i Hølen.

Nok et steg i riktig retning, altså. Takk til Inger, Monica, Ragnhild og Ole Thomas for presentasjoner og gode innspill.