Framdriftsplan – rehabilitering av Hølenviadukten

Rehabiliteringa av Hølenviadukten har starta. Det blir ein del arbeid og støy framover men sluttresultatet blir bra. 

Sånafest er lagt inn i planen og det blir då pause i arbeidet

Framdriftsplan

Veke 13-16 Montering av stillas og tildekking

Veke 13-14 Tildekking av grunn og bakke under brua

Veke 18-22 Sandblåsing og priming av del 1

Veke 22-23 Maling av del 1 

Veke 24-28 Sandblåsing og priming av del 2

Veke 29-30 Maling av del 2

Veke 30-31 Diverse arbeid, demontering og opprydding