Om Hølen og Såner

Navnet Såner kommer trolig fra ordet sanar som ble brukt om elver som minket mye i tørketider. Såna, som dannes av småelver / bekker fra  Hobøl, Kjenn, Garder og Tegneby  møtes ved gården Bommen på Sånersletta. Såna renner inn
i Hølen og danner en kulp midt i sentrum ( kulpa ). Et eldre ord for et bredere og dypere sted i en elv er høl, derav Hølen og Hølenselva.

Såner gikk opprinnelig fra fylkesgrensa i syd, omkranset Son kommune, gikk østover mot Våler til Borgerud gård, mot Hobøl til Holm gård, mot Garder til Åmot gård, nordover mot Søndre Kjenn gård  og vestover i Erikstadbygda til Mørk-gårdene og omkranset dermed Hølen kommune.

På Riulfsborg i Hølen er det funnet levninger etter en jegerboplass fra eldre steinalder, dvs fra ca 6000-4000 år f. Kr.

Fra 1500 var det stor etterspørsel etter trelast og tettstedet Hølen vokser opp. Elva og fossen gjorde det mulig å bruke oppgangssager  og befolkningen vokste. Hølen har hatt besøk av flere vennligsinnede konger, men også konger i krig mot Norge.

I 1801 var det 171 innbyggere. Hølen ble skilt fra Son i 1848 og etablert som egen bykommune og i 1855 var innbyggertallet blitt 344.  Hølen var Norges minste by frem til innlemmelsen i Vestby kommune i 1943. Per 01.01.2010 er det 973 personer som har postadresse 1550 Hølen.

Bildene er tatt av Line Skøien

One thought on “Om Hølen og Såner

  1. Velet bør jobbe for å få flexi ruter til Hølen om kvelden. Siste rute går 19.25 fra Vestby og det er for tidlige for en del. Skal vi skaffe flere innbyggere og elever til skolen må vi ha et bedre tilbud. vi må få bestillingsruter. Det vil si at dersom ejg bestiller to timer før f.eks 21.25 så får jeg minibuss eller taxi til kollektivpris. Østfold har et slikt tilbud. Dette gjelder tider som står i en rutetabell. http://flexx.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *