Oppdatering om Hølen Skole, 12. januar

Referansegruppa for Hølen Skole har fått tilbakemelding om den videre saksgangen i skolesaken: Administrasjonen i kommunen viser til kommunestyrets vedtak av 05.12.11: «Prosjekt nybygging av Hølen skole fryses i 2 år. Administrasjonen ser på mulighet for oppussing og restaurering av eksisterende bygningsmasse som alternativ. Sak fremmes SOK til behandling innen våren 2012.»

Etter kommunestyrets vedtak om å fryse prosjekt nybygging Hølen skole valgte byggekommiteens leder å avlyse alle planlagte møter. Det er nå bestemt at administrasjonen vil fullføre fase 1, forprosjekt og søknad om rammetillatelse, i samarbeid med prosjekteringsgruppen. Dette med bakgrunn i at denne fasen er 90% sluttført allerede og uansett må betales i sin helhet.

Fase 2, kravspesifikasjon for totalentreprise, og fase 3, detaljprosjektering, utgår hvis kommunestyret velger rehabilitering, men blir en realitet senere hvis det blir 2 års frys av prosjektet. Neste skritt fra kommunnen sin side vil så være er politisk behandling i SOK og sak om rehabilitering i henhold til kommunestyrets vedtak, utfallet vil bli formidlet prosjekteringsgruppen når den har vært igjennom politisk behandling med kommunestyret som siste instans.