Skøienparken er ferdigstilt!

Endelig er Skøienparken ferdigstilt, og framstår nå som en oase for store og små i Hølen. Ferdigstillelsen skal feires med en parkfest lørdag 23. august kl 14. Alle er velkomne til å ta del i feiringen!

Litt om parkens historie og finansiering:

Skøienparken, midt i Hølen sentrum, har i løpet av sommeren 2014 blitt en allsidig park med beplantning, lekeplass, plenområde og steinamfi.

Siden parken i 2004 ble regulert til parkområde har Hølen og Såner vel jobbet med en helhetlig plan for Skøienparken. Styret har laget en plantegning for parken som blir realisert gjennom tre faser. Først fase var etablering av en lekeplass for små barn innerst i parken. Dette delprosjektet mottok midler fra Gjensidigestiftelsen i desember 2011. Andre og tredje fase besto av anleggelse og montering av et steinamfi i parken.

Velet har i lang tid jobbet med å ferdigstille Skøienparken med et steinamfi som kan romme små og store kulturarrangementer. Amfiet er utformet i granitt, slik at det kan benyttes i alle årstider. Når amfiet ikke benyttes til forestillinger, kan det framstå som en skulptur i parken, som kan benyttes til sitting, klatring og andre aktiviteter. Slik håper velet at hele befolkningen i Hølen kan ha glede av det!

Til prosjektet Skøienparken har Hølen og Såner vel mottatt følgende tilskudd:

Gjensidigestiftelsen: kr 335 000
Sparebank1 Son-Vestby: kr 100 000
Foreningen for barn og unges vel i Hølen: kr 450 000
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus: kr 100 000
Sparebankstiftelsen DNB: kr 264 000

Alle foto: LP Lorentz