Nå er den langvarige politiske prosessen om Hølen skole over

Her ligger lenker til artikler om skolesaken på nett.

Referansegruppa for ny skole ønsker nå å se framover og jobbe for at ny skole skal bli bygget -og opprustet så fort det lar seg gjøre. Følgende brev ble 12.09. sendt til gruppelederne i kommunestyret og til administrasjonen i kommunen:

Vedrørende endelig vedtak i mandagens kommunestyremøte

Referansegruppa for nye Hølen skole er fornøyd med at det er blitt fattet et vedtak som får nye Hølen skole raskt opp igjen. Som alle vet ble ikke vedtaket i henhold til våre siste innspill, men vi har tatt til oss alle forsikringer om rask oppstart -og fremdrift, brukermedvirkning og fokus på gode løsninger.

Denne saken har skapt stort engasjement og mange følelser i lokalmiljøet, og det er godt for Hølen at saken nå skal over i en ny fase med et nytt fokus. Som dere vet har referansegruppa lagt ned mye arbeid i denne saken, og det fortsetter vi gjerne med. Vi ser derfor fram til et godt samarbeid, slik at vi kan få til en best mulig skole i henhold til vedtaket som ble fattet.
Vi gleder oss nå til at ny skole står klar, forhåpentligvis til høsten 2014!
mvh
Referansegruppa for Hølen skole

Gro Fyhri
Niels Nickelsen
Kjersti L. Mørk
Ole Thomas Evensen
Birger Bache-Mathiesen
Pål Aslak Haglerød