Skolevalg

Kommunestyret har vedtatt at 7. klasse skal fortsette det siste året i Son når skolen åpner. Velet finner det imidlertid beklagelig at de også vedtok en ordning hvor 5.- og 6.-klassinger skal kunne velge å be om å få fortsette i Son. Denne ordningen skal ikke føre til merkostnader for kommunen, og det er dermed antagelig ikke avklart hvor mange plasser som eventuelt er tilgjengelige. En slik ordning er en potensiell grobunn for uro og usikkerhet rundt en prosess som har vært preget av nettopp dette i mange år. Vi risikerer uklarhet rundt elevtall, klasseorganisering og logistikk, og uforutsigbarhet for alle elevene som skal starte opp på ny skole i Hølen. Tilbudet om fritt valg var også mot rådmannens anbefaling.

Det er lett å ha forståelse for at det er flere sider i denne saken, og det ble også diskutert i kommunestyret da det ble vedtatt, som man kan lese i  Moss avis 10. november. Velet syns allikevel at det har vært uklokt av flertallet i kommunestyret å gi de elevene på 5. og 6. trinn en uavklart mulighet til velge hvor de skal gå de siste årene på barnetrinnet og administrasjonen har blitt gitt en utakknemlig oppgave. Når konsekvensene av noe som da skal være en økonomisk – og formodentlig sosialt – styrt fordeling ikke er avklart, er det rett og slett uheldig å pålegge barn å velge.

I velet regner vi med – og har forståelse for – at alle foresatte gjør gode valg basert på deres barns situasjon. Og Hølen skole vil være en fullgod skole når den starter opp!

 

Styret i Hølen og Såner vel