Velet vil vite hva dere syns!

I det siste har vi fått godt gjennomtenkte innspill fra lokale om veiproblematikk som de kjenner til. Velet vil gjerne ha mer av det, da har vi et mer komplett bilde å forholde oss til når vi diskuterer med kommune, fylkeskommune og veivesen.

Vi ber dere sende oss skriftlige innspill – helst med kart, for å vise hva som menes – til holenogsanervel@gmail.com